Онлайн-замовлення довідки

Будь ласка, заповніть коротку контактну інформацію


    Згода на обробку персональних даних

    На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" № 2297 - VI від 01.06.2010 р. я, громадянин України _даю згоду ТОВ "ТЕЛЕКОНТАКТ ЖИТОМИР" (адреса місцезнаходження: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 9, 4 поверх), а також афілійованих осіб на обробку моїх персональних даних з метою сприяння в в наданні довідок. Ця згода видана на невизначений термін. Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) щодо персональних даних. Обробка персональних даних буде проводитися як з використанням засобів автоматизації, так і без їх використання.
    Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, яка відноситься до мене як до суб’єкта персональних даних, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальний стан, освіта, професія, доходи, інша інформація. Зміст моїх прав, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомо і зрозуміло.

    Menu